0646281882 jdb@jolandebie.nl

Aanbevelingen

“Jolan heeft de verandering binnen de hoofdafdeling Projecten op uitstekende wijze ondersteund en vormgegeven waardoor wij zijn begonnen met het maken van de cultuur- en kwaliteitsslag. 
Jolan haar sterke punten zijn: 
- Inlevingsvermogen, ze toont veel belangstelling voor mensen om haar heen en luistert nauwkeurig en aandachtig en ze neemt initiatief om andere te vragen met welke vraagstukken c.q. problemen zij zitten als ze signaleert dat er iets aan de hand is. 
- Klantgericht, ze signaleert kansen voor de klant en anticipeert op nieuwe ontwikkelingen. 
- Initiatief, ze signaleert kansen en mogelijkheden voor verbetering/vernieuwing en vertaalt deze naar actie daarnaast neemt ze het voortouw bij het opstarten van activiteiten en weet anderen daarbij in te schakelen. Ik heb met haar als opdrachtgever, op een constructieve en prettige wijze samengewerkt. Jolan heeft voldaan aan de van te voren opgestelde doelstellingen.” Paul van Rossum, manager Hoofdafdeling projecten, Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV), gemeente Amsterdam

 

"Ik ken Jolan als een gemotiveerde en daadkrachtige vrouw die weet hoe ze veranderingen in arbeidsprocessen en rollen op de werkvloer gedragen kan krijgen. Ze heeft oog voor zaken die buiten de formele opdracht vallen, maar wel effect hebben op de opgave waar zij voor staat, weet hier een verbindingen in te leggen en is hierin oplossingsgericht. Jolan durft (ook moeilijke) vragen te stellen, weet zaken snel op te pakken en heeft een groot doorzettingsvermogen.” Peter Mooij, Contractmanager Hoofdafdeling Projecten DIVV

 

"Jolan heeft de de oorzaken van de achterstand van defecten aan de openbare verlichting in het totale werkproces vastgesteld en vertaald naar verbeteringen. Op basis van een betrouwbare analyse en het toepassen van LEAN waren er al snel quick wins. Het eindresultaat was een stabiel werkproces, duidelijke rollen voor de mensen die in het proces werken en een aanzienlijk kortere doorlooptijd." Gerke ten Have, teamleider Openbare Verlichting.

“Onder begeleiding van Jolan hebben wij een aantal stappen geïntroduceerd: heldere invulling opdrachtgeverrol, verbeteren besluitvormingsprocessen, het hanteren van financiële kaders en het nader invullen van het toetsingskader. Dat heeft zij vakkundig en met tact gedaan. Dat heeft geleid tot een structureel betere samenwerking van de projectorganisaties met de moederorganisatie, waardoor de trajecten beter verlopen en de kwaliteit van de projectopdrachten is verbeterd.” Jan Arie de Gier, manager Strategie en voorzitter Stuurgroep Vastgoed Vivare.

“Jolan is in staat teams te laten bewegen vanuit betrokkenheid en vertrouwen. Proces- en inhoudelijke kennis komen bij elkaar en leiden tot voor iedereen zichtbare resultaten!
 Top Qualities: Great Results, Personable, High Integrity”, Rémi van der Heide, manager Vastgoed Sité

“Jolan is met haar expertise, inzicht op micro en macro niveau in staat veranderingen aan te bregen en personen inzicht te geven in "het" kunnen en "het" gaan doen. Met behoud van haar personlijke identiteit heeft Jolan, zeer overzichtelijk en herkenbaar, mensen en zaken bij elkaar gebracht zodat de beweging en logisch gevolg was van eigen inzicht. Haar kennis en kunde is van grote waarde voor organisaties die vanuit kracht willen opereren." Bert Vruggink Projectinformatiemanager Wonen, Wegen, water en Spoor

“Ik heb Jolan leren kennen als een enthousiaste en deskundige adviseur van ons verbeterproject`optimaliseren van vastgoedprojecten`. Zij heeft een redelijk unieke combinatie van kennis van twee terreinen in huis: kennis op de terreinen van vastgoedontwikkeling en verandermanagement. Zij weet van daaruit het gesprek met betrokkenen aan te gaan over verbeteringen om zodoende tot een goed en gedragen eindresultaat te komen. Jolan legt de focus op mensen. De formule: Effect is het product van kwaliteit en acceptatie (E=K*A) weet zij in de praktijk te brengen.” Eugene Janssen, directeur Oosterpoort

“Jolan verstaat de kunst om in korte tijd de essentie over te brengen van wat projectmanagement inhoudt. Het is duidelijk dat zij tot in de finesses haar vak beheerst en tegelijkertijd is zij in staat om ook beginners helder en geduldig te begeleiden bij het zetten van de eerste stappen.” Harry Vlaar, trainer en adviseur Woningcorporaties

“Jolan heeft met veel invoelingsvermogen voor personeel en stakeholders, gekoppeld aan de nodige doorzettingskracht de Vereniging door een woelige periode heen geloodst”, Roelf de Boer, bestuursvoorzitter Jagersvereniging

 

 

 

Jolan de Bie