0646281882 jdb@jolandebie.nl

Aanbevelingen

“Jolan heeft bij ons met het invoeren van het “IPM-model” de verandering binnen de afdeling op uitstekende wijze ondersteund en vormgegeven waardoor wij zijn begonnen met het maken van de cultuur- en kwaliteitsslag. 
Jolan haar sterke punten zijn: 
- Inlevingsvermogen, ze toont veel belangstelling voor mensen om haar heen en luistert nauwkeurig en aandachtig en ze neemt initiatief om andere te vragen met welke vraagstukken c.q. problemen zij zitten als ze signaleert dat er iets aan de hand is. 
- Klantgericht, ze signaleert kansen voor de klant en anticipeert op nieuwe ontwikkelingen. 
- Initiatief, ze signaleert kansen en mogelijkheden voor verbetering/vernieuwing en vertaalt deze naar actie daarnaast neemt ze het voortouw bij het opstarten van activiteiten en weet anderen daarbij in te schakelen. Ik heb met haar, als opdrachtgever, op een constructieve en prettige wijze samengewerkt en Jolan heeft voldaan aan de van te voren opgestelde doelstellingen.”

“Ik ken Jolan als een gemotiveerde en daadkrachtige vrouw die weet hoe ze veranderingen in arbeidsprocessen en rollen op de werkvloer gedragen kan krijgen. Ze heeft oog voor zaken die buiten de formele opdracht vallen, maar wel effect hebben op de opgave waar zij voor staat, weet hier een verbindingen in te leggen en is hierin oplossingsgericht. Jolan durft (ook moeilijke) vragen te stellen, weet zaken snel op te pakken en heeft een groot doorzettingsvermogen.”

“Onder begeleiding van Jolan hebben wij een aantal stappen geïntroduceerd: heldere invulling opdrachtgeverrol, verbeteren besluitvormingsprocessen, het hanteren van financiële kaders en het nader invullen van het toetsingskader. Dat heeft zij vakkundig en met tact gedaan. Dat heeft geleid tot een structureel betere samenwerking van de projectorganisaties met de moederorganisatie, waardoor de trajecten beter verlopen en de kwaliteit van de projectopdrachten is verbeterd.”

“Jolan is in staat teams te laten bewegen vanuit betrokkenheid en vertrouwen. Proces- en inhoudelijke kennis komen bij elkaar en leiden tot voor iedereen zichtbare resultaten!
 Top Qualities: Great Results, Personable, High Integrity”

“Ik heb Jolan leren kennen als een enthousiaste en deskundige adviseur van ons verbeterproject `optimaliseren van vastgoedprojecten`. Zij heeft een redelijk unieke combinatie van kennis van twee terreinen in huis: kennis op de terreinen van vastgoedontwikkeling en verandermanagement. Zij weet van daaruit het gesprek met betrokkenen aan te gaan over verbeteringen om zodoende tot een goed en gedragen eindresultaat te komen. Jolan legt de focus op mensen. De formule: Effect is het product van kwaliteit en acceptatie (E=K*A) weet zij in de praktijk te brengen.”

“Jolan verstaat de kunst om in korte tijd de essentie over te brengen van wat projectmanagement inhoudt. Het is duidelijk dat zij tot in de finesses haar vak beheerst en tegelijkertijd is zij in staat om ook beginners helder en geduldig te begeleiden bij het zetten van de eerste stappen.”

“Jolan heeft met veel invoelingsvermogen voor personeel en stakeholders, gekoppeld aan de nodige doorzettingskracht de Vereniging door een woelige periode heen geloodst”

 

 

Jolan heeft de achterstand van meldingen van defecten aan de openbare verlichting in te lopen en de oorzaken vastgesteld en vertaald naar verbeteringen in het werkproces. Jolan haar aanpak was LEAN/ lerend verbeteren met de mensen die het werk doen. Al snel waren er quick wins en is er de tijd genomen om een betrouwbare analyse neer te zetten. Het eindresultaat was een stabiel proces, duidelijkheid voor de mensen die in het proces werken en de doorlooptijd van de meldingen was aanzienlijk korter.

Jolan de Bie