0646281882 jdb@jolandebie.nl

Aanpak

Mijn aanpak is te typeren als “lerend ontwikkelen” op basis van een analyse van de uitgangssituatie en meetbare resultaatafspraken. Afhankelijk van de situatie maak ik gebruik van o.a. lean, vanguard, lerend ontwikkelen en projectmatig werken. Stappen:

  1. Plan van Aanpak met analyse, gekwantificeerde resultaten, rolverdeling en planning volgende fase.
  2. Verbeteringen doorvoeren en prestaties meten.
  3. Overdracht van continu verbeteren aan medewerkers en management.

U beslist per stap of u doorgaat of niet.
Zinvolle verbeteringen die we zien, voeren we direct door, zodat u meteen resultaat ziet van uw veranderproces.
Fundamentele verbeteringen proberen we uit in een proefopstelling als dat nodig is. Als het experiment slaagt, implementeren we de verbeteringen in de organisatie.

Indien u een kostenreductie wilt realiseren binnen uw onderhoudsprocessen, starten we met een quick scan waarmee ik een indicatie geef van de kostenreductie uitgedrukt in %.

Indien u dit wenst, meten we tijdens en na afloop de prestaties van het verbetertraject in termen van kosten, klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid.

U bepaalt de richting en de ambitie van het verbetertraject. De inhoudelijke input voor de verbeteringen komen van u en uw medewerkers. Ik zorg voor een goed veranderproces, een hoog verandertempo, draagvlak, successen meetbaar maken en successen vieren. U schept als management de juiste randvoorwaarden om de verandering mogelijk te maken.

Jolan de Bie