0646281882 jdb@jolandebie.nl

Aanpak en resultaat

Bij de start van de opdracht maak ik als het ware een foto van de huidige situatie. Deze foto zet ik af tegen de gewenste situatie. Ik geef aan via welke route we tot de gewenste situatie komen, vertaald naar concrete en zichtbare resultaten. Tussentijds houd ik u op de hoogte van de voortgang, evalueren we de samenwerking en bespreken we tussentijdse resultaten, knelpunten en risico's.

Aan het einde van de opdracht bepalen we of de afgesproken resultaten zijn behaald.

Jolan de Bie