0646281882 jdb@jolandebie.nl

De principes waarmee de organisatie wordt aangestuurd

Een voorbeeld van een effectief sturingsprincipe is dat er van buiten naar binnen wordt gedacht in plaats van van boven naar beneden. Een ander voorbeeld is sturen op basis van het hogere doel van de organisatie in plaats van sturen op basis van normen en targets. Dit laatste zorgt ervoor dat medewerkers geneigd zijn te werken voor zijn of haar eigen belang of voor het belang van de eigen afdeling in plaats van voor het gemeenschappelijke organisatiebelang.

Sturingsprincipes zijn bepalend voor de cultuur in een organisatie. Denk hierbij aan aspecten als de ruimte om fouten te mogen maken en de mate van onderling vertrouwen.

Jolan de Bie