0646281882 jdb@jolandebie.nl

Resultaat

Op basis van een gedragen analyse maak ik bij de start van de opdracht concrete resultaatafspraken met u. Tussentijds houd ik u op de hoogte van de voortgang of meten we de concrete prestaties. Aan het einde van de opdracht bepalen we of de afgesproken resultaten zijn gehaald.

Jolan de Bie