0646281882 jdb@jolandebie.nl

De systeemcondities van de organisatie

Een voorbeeld van een systeemconditie is dat een organisatie veel lagen of kokers kent. Het gevolg is dat medewerkers het totale klantproces niet overzien. En vooral hard bezig zijn om de eigen taken zo goed mogelijk uit te voeren zonder naar het resultaat van het totale proces te kijken. Dit laatste ziet de klant. Het alternatief voor lagen en kokers, is het werk inrichten op basis klantprocessen en ketensamenwerking.

Een ander voorbeeld van een systeemconditie is een IT-systeem die het moeilijk maakt om goed om te gaan met de variatie van klantvraag of het werk. Of dat de kennis en kunde van een bepaald klantproces verspreid is over de organisatie in plaats van deze te integreren.

Jolan de Bie